Bergen med skarre "R"   -   Bakgrunn for prosjektet

 

 

Ideen til Bergen med skarre "R" har komt litt etter litt. Skarre "R"en i Bergen har alltid fasinert meg like mye.   Og til tider rt ganske så uforstålig. Kanskje akkurat som bergenserene selv. Med tiden har både folket og språket vokst på meg, og ikke minst byen.

 

Dette prosjektet har kommet til live gjennom det nettbaserte studiet Digitalfotografi hos HiB. 

Med dette vil jeg vise bilder av Bergen, som er mer enn bare det vi ser gjennom turisme. Bergen er mer enn bare Bryggen og Fisketorget. Dette er ett lite utvalg, hvor vi får de kjente og kjære stedene, men jeg vil òg prøve å vise Bergen gjennom mine øyne, med en snert av østlandsk sarkasme.

Alle bildene har tilhørende sitater. Sitatene er hentet fra boken "Bergen i all ubeskjedenhet", forfatter Jan H. Landro. Sitatene har jeg fått bruke med tillatelse fra forlaget Frifant Forlag, utgitt i 2008.

 

Ønsker dere en god fornøyelse!

 

 

 

"Klokken har slått ett om morgenen, og mine reisefeller sover.

Sjakalene og ulvene sekunderer vekterens sang om at Gud må velsigne

byen idet han passerer under mitt vindu"

Engelsk verdensmann Charles Boileau Elliott, 1832

 

 

 

 

KLokken