"Bergen er byen mellom de ca syv fjell"

Østlending og artist Ole Paus

 

Eksempelside