Bergen er ikke skapt av de storslagne byplangrep, eller de store og geniale arkitektoniske verk. Bergen er et lappeteppe av gode intensjoner, tilfeldigheter, historiens buktninger, flaks og uflaks. Bybranner, kongelig vilje (allmenningene), byplaner (de deler som ble realisert) har sammen skapt en by som er sammensatt, har mange lag og gir muligheter til rike opplevelser og undring.

Sørlending og arkitekt Terje Grøstad og bergenser og arkitekt Morten Ramm Salbu, BT 2007